Welcome Guest [Log In] [Register]
Add Reply
Những bài văn hay lớp 9
Topic Started: Apr 23 2009, 01:11:05 PM (263,100 Views)
Bianca
Một lần vì quá "túng thiếu" lời văn cho bài văn sắp tớp.Vậy là mình đã lên google.com.vn để tìm thêm ý cho bài văn để có đc điểm cao. Tình cờ mình kick vào topic với rất nhiều bài văn cho học sinh lớp 9. Các bạn cũng có thể coi như lời văn tham khảo cho cuộc thi tốt nghiệp lẫn "vượt cấp"....Lên hôm nay mình update cho các bạn nè :

-Tóm tắt văn bản tự sự (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=701)
-Thuyết minh kết hợp với miêu tả (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=683)
-Thuyết minh kết hợp với giải thích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=682)
-Tư liệu về 1 số di sản văn hóa danh lam di tích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=696)
-Kể 1 câu chuyện em biết về bác Hồ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=721)
-Bạn ơi đừng nghỉ học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=720)
-Tiếng gọi của biển (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=719)
-Cánh diều tuổi thơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=718)
-Kể về kỉ niệm đáng nhớ của mình và thầy cô giáo dạy văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=717)
-Kể về kỉ niệm 1 bài tập làm văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=716)
-Kể cho bạn nghe 1 chuyện lý thú cảm động bùn cuời (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=715)
-Tưởng tượng là nhà văn Năm Cao.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=714)
-Kể lại 1 câu chuyện cảm động về tình bạn trong cấp 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=713)
-Kể lại MỘT BỮA NO theo lời kể và mắt nhìn của cháu gái bà cụ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=712)
-Tưởng tượng gặp nguời lính lái xe trong TĐXKK ( bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=711)
-Kể một lần em mắc lỗi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=710)
-Nhân 20-11 kể các bạn nghe kỷ niệm đáng nhớ về thây cô cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=709)
-Kể về cuộc gặp gỡ bộ đội nhân 22-12 (bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=708)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ,kể lại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=707)
-Hồi tưởng những gì em đã nghe đã thấy trong tựu trường đầu tiên (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=706)
-Kể lại 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=705)
-Kể lần đi tảo mộ nhân dịp Thanh Minh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=704)
-Kể lại và nêu cảm nghĩ khi em chơi xấu bạn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=703)
-Kể lại trận đấu ác liệt mà em đã nghe hay xem phim ảnh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=702)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=700)
-Trò chơi đá gà (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=699)
-Thăng Long đất ca trù (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=698)
-Thuyết minh về chiếc nón lá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=697)
-Hang động Phong Nha Kẻ Bàng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=695)
-Giới thiệu Sài Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=694)
-Múa rối nước (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=693)
-Bánh giày quán gánh trong ngày lễ Hùng Vương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=692)
-Nếp rồng quê tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=691)
-Khoai lang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=690)
-Cây tre bạn đường 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=689)
-Cây bưởi đa xanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=688)
-Cây dừa ở quê em (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=687)
-Cây lúa việt nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=686)
-Việt Nam ơi ta gọi tên mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=685)
-Cây tre việt nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=684)
-Trình bày vấn đề tự học 2i (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=681)
-Mùa giáng sinh đáng nhớ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=677)
-Người bạn của tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=676)
-Bà bán bánh khoai nuớng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=675)
-Mẹ của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=674)
-Kể về những người thân yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=673)
-Kể về kỉ niệm giữa mình và thầy cô giáo cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=672)
-Kể về một người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=671)
-Thuyết minh cây Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=670)
-Trình bày vấn đề tự học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=431)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=430)
-Con Trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=429)
-Cây chuối trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=428)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=427)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 3ơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=426)
-Trinh bày vấn đề tự học 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=425)
-Công việc đọc sách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=424)
-Thuyết minh về cây chuối (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=423)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=422)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=421)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=420)
-Giới thiệu về chợ vùng cao (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=419)
-Giới thiệu về chợ miền tây nam bộ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=418)
-Giới thiệu về di tich Lam Kinh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=417)
Lũng Cú vẻ đẹp cực bắc tổ quốc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=416)
-Giới thiệu về ATK An toàn khu kháng chiến (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=415)
-Phú Quốc vẻ đẹp diệu kì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=414)
-Giới thiệu về đá ở Hà Giang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=413)
-Rừng tràm Gao Giồng ( Đồng Tháp ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=412)
-Đi hội chợ viếng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=411)
-Màu hoa phố núi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=410)
-Loài hoa em yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=409)
-Một lần trót dại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=408)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=407)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=406)
-Đóng vai 1 nhân vật trong Lặng Lẽ Sa Pa kể chuyện (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=405)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=404)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=403)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=402)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=401)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 )2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=400)
-Kể lại 1 giấc mơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=399)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=398)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=397)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=396)
-Kê lại giấc mơ trong đó gặp lại người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=395)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=394)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=393)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thành 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=392)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=391)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=390)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=389)
-Kể đoạn trích MGS mua kiều bằng lời văn của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=388)
-Kể lại sự kiện Mã Giám Sinh mùa Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=387)
-Giới thiệu về phần tự sự chương trình Ngữ Văn lớp 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=386)
-Thuyết minh TP tự sự trong chương trình ngữ văn 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=384)
-Thuyết minh về tp tự sự đã học trong Ngữ Văn 9 T1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=383)
-Tóm tắt đoạn 3 trong vở kịch tôi và chúng ta (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=382)
-Lập dàn ý dự kiến cho cuộc gặp gỡ với người lính lái xe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=381)
-Viết truyện ngắn theo đề tài tự chọn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=380)

Nghị luận xã hội

-Bàn luận về câu nói cùa Vương Dương Minh... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=744)
-Giải thích ý nghĩa và có tán thành cách xử thế của câu... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=745)
-Bàn về câu tục ngữ lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=743)
-Bàn luận về câu ca dao công cha như núi thái sơn... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=742)
-Bàn luận về câu ca dao " nhiễu điều phủ lấy giá gương nguời..." (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=741)
-Bàn về câu tục ngữ con hơn cha là nhà có phúc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=740)
-Không thầy đố mày làm nên học thầy ko tày học bạn.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=739)
-Bàn luận câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=738)
Khan hiếm nước ngọt (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=737)
-Trong thế giới AIDS im lặng là chết (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=736)
-Sự quan trọng của lời nói (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=735)
-Sách và đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=734)
-Học để làm gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=733)
-Bàn về sự nhường nhịn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=732)
-Lòng khoan dung (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=731)
-Giữ gìn truyền thống bẳn sắc văn hóa dân tộc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=730)
-Tác hại của thói đua đòi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=729)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa sai hẹn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=728)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=727)
-Bàn về tác phong lỗi sống (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=726)
-Cần tạo ra thói quen tốt trong xã hội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=725)
-Có gan nhận lỗi lầm (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=724)
-Bàn về việc tập thể dục có sức khỏe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=723)
-Nêu suy nghĩ của em về tấm gương ko chịu khuất phục số phận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=722)
-Trình bày ý kiến về có công mài sắt có ngày nên kim (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=680)
-Bình luận câu lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=679)
-Bình luận câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=678)
-Nêu ý kiến về Trò Chơi Điện Tử (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=435)
-Nêu suy nghĩ về tấm gương nghèo vượt khó (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=434)
-Lòng biết ơn thây cô (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=433)

-Nghị Luận Văn Học

-Nghị luận về bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=432)
-Phân tích về đẹp và bi kịch Vũ Nương trong Chuyện người... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=436)
-VIết nghị luận có câu Đáng thương thay cho Vũ Nương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=437)
-Cảm nhận của em về TK trong 8 câu cuối Kiều ở lầu NB (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=438)
-Phân tích và chứng minh diễn biến tâm trạng của ông Hai trong LÀNG (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=439)
-Cảm nhận về người lính trong 2 bài Đồng chí TDXKK" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=440)
-Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong bài TDXKK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=441)
-Hãy phân tích và chứng minh bút pháp ước lệ của TG qua Chị em TK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=442)
-Suy nghĩ từ câu ca dao công cha như núi thai sơn nghĩa mẹ... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=443)
-Cảm nhận của em về lòng yêu của ND Miền Nam trong Viếng Lăng Bác 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=444)
-Cẩm nhận về lòng kính yêu tha thiết của ND miền nam vơi HCM (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=445)
-Nêu suy nghĩ về tình đồng chi qua bài Đông Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=446)
-Nếu suy nghĩ về điều em thích nhất trong lặng lẽ sa pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=447)
-Phân tích tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=448)
-Nêu ý kiến về Phương Định trong tác phẩm những ngôi sao xa xôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=449)
-Phân tích bài thơ Mây Và Sóng của Ta Go (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=450)
-Lập dàn ý cho bài phân tích bài văn Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=451)
-Phân tích bài thơ Một Mùa xuân nho nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=452)
-Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong Lặng lẽ SaPa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=453)
]-Bình luận bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=454)
-Bình luận bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=455)
-Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=456)
-Phân tích đoạn thơ Chị em Thúy Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=457)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=458)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=459)
-Ánh Trăng của Nguyễn DUy cho em cảm nghĩ gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=460)
-Cảm nhận về Tản Đà qua bài Muốn Làm Thằng Cuội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=461)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 7" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=462)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 6 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=463)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=464)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=465)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=466)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=467)
-Bình luận bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=468)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=469)
-Cảm nhận của em về CHIẾC LƯỢC NGÀ. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=746)
-Suy nghĩ của em về nhân vật Ông Hai trong LÀNG của kim Lân" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=747)
-Cảm nhận vẻ đẹp thúy vân thúy kiều kim trọng nhận xét nghệ thuật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=748)
-Hình tượng người lái xe trong TĐXKK của PTDuật. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=749)
-Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=750)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=751)
-Phân tích đoạn thơ trong Đoàn Thuyền Đánh Ca (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=752)
-Phân tích 2 khổ thơ trong Đòan Thuyền Đánh Cá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=753)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=754)
-Phân tích truyện Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=755)
-Phân tích đoạn thơ trong Mùa Xuân Nho Nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=756)
-Phân tích đoạn thơ trong Sang Thu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=757)
-Cảm nghĩ về Rô Bin Sơn ngoài đảo hoang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=758)
-Phân tích nét nổi bật và tính cách lục vân tiên trong LVT cứu KNN (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=759)
-Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong Cố Hương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=760)
-Nêu cảm nghĩ về người bà trong bài thơ Bếp Lửa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=761)
-Phân tích diễn biến tâm trạng Hồng trong đoạn trích... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=762)
-Phân tích nhân vật Bơ Men trong Chiếc Lá cuối cùng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=763)
-Phân tích nhân vật Phi Líp trong truyện Bố (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=764)

Như vậy có lẽ là chưa đủ với khối lượng bài học như của lớp 9. Nhưng tới đây mình sẽ cố gặng update cho các bạn để có thêm nhiều lời văn hay để dành điểm cao nha.....
Member Avatar
Administrator
Quote Post Goto Top Offline Profile
Guest
Bianca
Apr 23 2009, 01:11:05 PM
Một lần vì quá "túng thiếu" lời văn cho bài văn sắp tớp.Vậy là mình đã lên google.com.vn để tìm thêm ý cho bài văn để có đc điểm cao. Tình cờ mình kick vào topic với rất nhiều bài văn cho học sinh lớp 9. Các bạn cũng có thể coi như lời văn tham khảo cho cuộc thi tốt nghiệp lẫn "vượt cấp"....Lên hôm nay mình update cho các bạn nè :

-Tóm tắt văn bản tự sự (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=701)
-Thuyết minh kết hợp với miêu tả (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=683)
-Thuyết minh kết hợp với giải thích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=682)
-Tư liệu về 1 số di sản văn hóa danh lam di tích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=696)
-Kể 1 câu chuyện em biết về bác Hồ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=721)
-Bạn ơi đừng nghỉ học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=720)
-Tiếng gọi của biển (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=719)
-Cánh diều tuổi thơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=718)
-Kể về kỉ niệm đáng nhớ của mình và thầy cô giáo dạy văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=717)
-Kể về kỉ niệm 1 bài tập làm văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=716)
-Kể cho bạn nghe 1 chuyện lý thú cảm động bùn cuời (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=715)
-Tưởng tượng là nhà văn Năm Cao.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=714)
-Kể lại 1 câu chuyện cảm động về tình bạn trong cấp 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=713)
-Kể lại MỘT BỮA NO theo lời kể và mắt nhìn của cháu gái bà cụ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=712)
-Tưởng tượng gặp nguời lính lái xe trong TĐXKK ( bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=711)
-Kể một lần em mắc lỗi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=710)
-Nhân 20-11 kể các bạn nghe kỷ niệm đáng nhớ về thây cô cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=709)
-Kể về cuộc gặp gỡ bộ đội nhân 22-12 (bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=708)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ,kể lại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=707)
-Hồi tưởng những gì em đã nghe đã thấy trong tựu trường đầu tiên (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=706)
-Kể lại 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=705)
-Kể lần đi tảo mộ nhân dịp Thanh Minh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=704)
-Kể lại và nêu cảm nghĩ khi em chơi xấu bạn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=703)
-Kể lại trận đấu ác liệt mà em đã nghe hay xem phim ảnh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=702)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=700)
-Trò chơi đá gà (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=699)
-Thăng Long đất ca trù (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=698)
-Thuyết minh về chiếc nón lá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=697)
-Hang động Phong Nha Kẻ Bàng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=695)
-Giới thiệu Sài Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=694)
-Múa rối nước (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=693)
-Bánh giày quán gánh trong ngày lễ Hùng Vương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=692)
-Nếp rồng quê tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=691)
-Khoai lang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=690)
-Cây tre bạn đường 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=689)
-Cây bưởi đa xanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=688)
-Cây dừa ở quê em (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=687)
-Cây lúa việt nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=686)
-Việt Nam ơi ta gọi tên mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=685)
-Cây tre việt nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=684)
-Trình bày vấn đề tự học 2i (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=681)
-Mùa giáng sinh đáng nhớ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=677)
-Người bạn của tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=676)
-Bà bán bánh khoai nuớng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=675)
-Mẹ của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=674)
-Kể về những người thân yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=673)
-Kể về kỉ niệm giữa mình và thầy cô giáo cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=672)
-Kể về một người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=671)
-Thuyết minh cây Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=670)
-Trình bày vấn đề tự học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=431)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=430)
-Con Trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=429)
-Cây chuối trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=428)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=427)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 3ơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=426)
-Trinh bày vấn đề tự học 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=425)
-Công việc đọc sách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=424)
-Thuyết minh về cây chuối (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=423)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=422)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=421)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=420)
-Giới thiệu về chợ vùng cao (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=419)
-Giới thiệu về chợ miền tây nam bộ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=418)
-Giới thiệu về di tich Lam Kinh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=417)
Lũng Cú vẻ đẹp cực bắc tổ quốc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=416)
-Giới thiệu về ATK An toàn khu kháng chiến (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=415)
-Phú Quốc vẻ đẹp diệu kì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=414)
-Giới thiệu về đá ở Hà Giang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=413)
-Rừng tràm Gao Giồng ( Đồng Tháp ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=412)
-Đi hội chợ viếng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=411)
-Màu hoa phố núi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=410)
-Loài hoa em yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=409)
-Một lần trót dại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=408)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=407)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=406)
-Đóng vai 1 nhân vật trong Lặng Lẽ Sa Pa kể chuyện (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=405)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=404)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=403)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=402)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=401)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 )2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=400)
-Kể lại 1 giấc mơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=399)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=398)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=397)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=396)
-Kê lại giấc mơ trong đó gặp lại người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=395)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=394)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=393)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thành 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=392)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=391)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=390)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=389)
-Kể đoạn trích MGS mua kiều bằng lời văn của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=388)
-Kể lại sự kiện Mã Giám Sinh mùa Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=387)
-Giới thiệu về phần tự sự chương trình Ngữ Văn lớp 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=386)
-Thuyết minh TP tự sự trong chương trình ngữ văn 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=384)
-Thuyết minh về tp tự sự đã học trong Ngữ Văn 9 T1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=383)
-Tóm tắt đoạn 3 trong vở kịch tôi và chúng ta (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=382)
-Lập dàn ý dự kiến cho cuộc gặp gỡ với người lính lái xe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=381)
-Viết truyện ngắn theo đề tài tự chọn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=380)

Nghị luận xã hội

-Bàn luận về câu nói cùa Vương Dương Minh... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=744)
-Giải thích ý nghĩa và có tán thành cách xử thế của câu... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=745)
-Bàn về câu tục ngữ lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=743)
-Bàn luận về câu ca dao công cha như núi thái sơn... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=742)
-Bàn luận về câu ca dao " nhiễu điều phủ lấy giá gương nguời..." (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=741)
-Bàn về câu tục ngữ con hơn cha là nhà có phúc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=740)
-Không thầy đố mày làm nên học thầy ko tày học bạn.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=739)
-Bàn luận câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=738)
Khan hiếm nước ngọt (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=737)
-Trong thế giới AIDS im lặng là chết (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=736)
-Sự quan trọng của lời nói (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=735)
-Sách và đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=734)
-Học để làm gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=733)
-Bàn về sự nhường nhịn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=732)
-Lòng khoan dung (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=731)
-Giữ gìn truyền thống bẳn sắc văn hóa dân tộc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=730)
-Tác hại của thói đua đòi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=729)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa sai hẹn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=728)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=727)
-Bàn về tác phong lỗi sống (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=726)
-Cần tạo ra thói quen tốt trong xã hội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=725)
-Có gan nhận lỗi lầm (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=724)
-Bàn về việc tập thể dục có sức khỏe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=723)
-Nêu suy nghĩ của em về tấm gương ko chịu khuất phục số phận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=722)
-Trình bày ý kiến về có công mài sắt có ngày nên kim (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=680)
-Bình luận câu lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=679)
-Bình luận câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=678)
-Nêu ý kiến về Trò Chơi Điện Tử (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=435)
-Nêu suy nghĩ về tấm gương nghèo vượt khó (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=434)
-Lòng biết ơn thây cô (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=433)

-Nghị Luận Văn Học

-Nghị luận về bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=432)
-Phân tích về đẹp và bi kịch Vũ Nương trong Chuyện người... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=436)
-VIết nghị luận có câu Đáng thương thay cho Vũ Nương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=437)
-Cảm nhận của em về TK trong 8 câu cuối Kiều ở lầu NB (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=438)
-Phân tích và chứng minh diễn biến tâm trạng của ông Hai trong LÀNG (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=439)
-Cảm nhận về người lính trong 2 bài Đồng chí TDXKK" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=440)
-Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong bài TDXKK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=441)
-Hãy phân tích và chứng minh bút pháp ước lệ của TG qua Chị em TK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=442)
-Suy nghĩ từ câu ca dao công cha như núi thai sơn nghĩa mẹ... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=443)
-Cảm nhận của em về lòng yêu của ND Miền Nam trong Viếng Lăng Bác 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=444)
-Cẩm nhận về lòng kính yêu tha thiết của ND miền nam vơi HCM (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=445)
-Nêu suy nghĩ về tình đồng chi qua bài Đông Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=446)
-Nếu suy nghĩ về điều em thích nhất trong lặng lẽ sa pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=447)
-Phân tích tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=448)
-Nêu ý kiến về Phương Định trong tác phẩm những ngôi sao xa xôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=449)
-Phân tích bài thơ Mây Và Sóng của Ta Go (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=450)
-Lập dàn ý cho bài phân tích bài văn Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=451)
-Phân tích bài thơ Một Mùa xuân nho nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=452)
-Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong Lặng lẽ SaPa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=453)
]-Bình luận bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=454)
-Bình luận bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=455)
-Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=456)
-Phân tích đoạn thơ Chị em Thúy Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=457)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=458)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=459)
-Ánh Trăng của Nguyễn DUy cho em cảm nghĩ gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=460)
-Cảm nhận về Tản Đà qua bài Muốn Làm Thằng Cuội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=461)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 7" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=462)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 6 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=463)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=464)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=465)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=466)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=467)
-Bình luận bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=468)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=469)
-Cảm nhận của em về CHIẾC LƯỢC NGÀ. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=746)
-Suy nghĩ của em về nhân vật Ông Hai trong LÀNG của kim Lân" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=747)
-Cảm nhận vẻ đẹp thúy vân thúy kiều kim trọng nhận xét nghệ thuật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=748)
-Hình tượng người lái xe trong TĐXKK của PTDuật. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=749)
-Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=750)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=751)
-Phân tích đoạn thơ trong Đoàn Thuyền Đánh Ca (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=752)
-Phân tích 2 khổ thơ trong Đòan Thuyền Đánh Cá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=753)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=754)
-Phân tích truyện Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=755)
-Phân tích đoạn thơ trong Mùa Xuân Nho Nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=756)
-Phân tích đoạn thơ trong Sang Thu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=757)
-Cảm nghĩ về Rô Bin Sơn ngoài đảo hoang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=758)
-Phân tích nét nổi bật và tính cách lục vân tiên trong LVT cứu KNN (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=759)
-Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong Cố Hương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=760)
-Nêu cảm nghĩ về người bà trong bài thơ Bếp Lửa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=761)
-Phân tích diễn biến tâm trạng Hồng trong đoạn trích... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=762)
-Phân tích nhân vật Bơ Men trong Chiếc Lá cuối cùng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=763)
-Phân tích nhân vật Phi Líp trong truyện Bố (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=764)

Như vậy có lẽ là chưa đủ với khối lượng bài học như của lớp 9. Nhưng tới đây mình sẽ cố gặng update cho các bạn để có thêm nhiều lời văn hay để dành điểm cao nha.....
link die het roi
Unregistered

Quote Post Goto Top
Guest
Guest
May 28 2009, 12:04:56 PM
Bianca
Apr 23 2009, 01:11:05 PM
Một lần vì quá "túng thiếu" lời văn cho bài văn sắp tớp.Vậy là mình đã lên google.com.vn để tìm thêm ý cho bài văn để có đc điểm cao. Tình cờ mình kick vào topic với rất nhiều bài văn cho học sinh lớp 9. Các bạn cũng có thể coi như lời văn tham khảo cho cuộc thi tốt nghiệp lẫn "vượt cấp"....Lên hôm nay mình update cho các bạn nè :

-Tóm tắt văn bản tự sự (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=701)
-Thuyết minh kết hợp với miêu tả (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=683)
-Thuyết minh kết hợp với giải thích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=682)
-Tư liệu về 1 số di sản văn hóa danh lam di tích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=696)
-Kể 1 câu chuyện em biết về bác Hồ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=721)
-Bạn ơi đừng nghỉ học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=720)
-Tiếng gọi của biển (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=719)
-Cánh diều tuổi thơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=718)
-Kể về kỉ niệm đáng nhớ của mình và thầy cô giáo dạy văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=717)
-Kể về kỉ niệm 1 bài tập làm văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=716)
-Kể cho bạn nghe 1 chuyện lý thú cảm động bùn cuời (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=715)
-Tưởng tượng là nhà văn Năm Cao.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=714)
-Kể lại 1 câu chuyện cảm động về tình bạn trong cấp 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=713)
-Kể lại MỘT BỮA NO theo lời kể và mắt nhìn của cháu gái bà cụ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=712)
-Tưởng tượng gặp nguời lính lái xe trong TĐXKK ( bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=711)
-Kể một lần em mắc lỗi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=710)
-Nhân 20-11 kể các bạn nghe kỷ niệm đáng nhớ về thây cô cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=709)
-Kể về cuộc gặp gỡ bộ đội nhân 22-12 (bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=708)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ,kể lại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=707)
-Hồi tưởng những gì em đã nghe đã thấy trong tựu trường đầu tiên (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=706)
-Kể lại 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=705)
-Kể lần đi tảo mộ nhân dịp Thanh Minh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=704)
-Kể lại và nêu cảm nghĩ khi em chơi xấu bạn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=703)
-Kể lại trận đấu ác liệt mà em đã nghe hay xem phim ảnh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=702)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=700)
-Trò chơi đá gà (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=699)
-Thăng Long đất ca trù (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=698)
-Thuyết minh về chiếc nón lá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=697)
-Hang động Phong Nha Kẻ Bàng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=695)
-Giới thiệu Sài Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=694)
-Múa rối nước (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=693)
-Bánh giày quán gánh trong ngày lễ Hùng Vương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=692)
-Nếp rồng quê tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=691)
-Khoai lang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=690)
-Cây tre bạn đường 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=689)
-Cây bưởi đa xanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=688)
-Cây dừa ở quê em (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=687)
-Cây lúa việt nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=686)
-Việt Nam ơi ta gọi tên mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=685)
-Cây tre việt nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=684)
-Trình bày vấn đề tự học 2i (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=681)
-Mùa giáng sinh đáng nhớ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=677)
-Người bạn của tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=676)
-Bà bán bánh khoai nuớng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=675)
-Mẹ của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=674)
-Kể về những người thân yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=673)
-Kể về kỉ niệm giữa mình và thầy cô giáo cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=672)
-Kể về một người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=671)
-Thuyết minh cây Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=670)
-Trình bày vấn đề tự học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=431)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=430)
-Con Trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=429)
-Cây chuối trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=428)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=427)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 3ơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=426)
-Trinh bày vấn đề tự học 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=425)
-Công việc đọc sách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=424)
-Thuyết minh về cây chuối (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=423)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=422)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=421)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=420)
-Giới thiệu về chợ vùng cao (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=419)
-Giới thiệu về chợ miền tây nam bộ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=418)
-Giới thiệu về di tich Lam Kinh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=417)
Lũng Cú vẻ đẹp cực bắc tổ quốc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=416)
-Giới thiệu về ATK An toàn khu kháng chiến (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=415)
-Phú Quốc vẻ đẹp diệu kì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=414)
-Giới thiệu về đá ở Hà Giang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=413)
-Rừng tràm Gao Giồng ( Đồng Tháp ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=412)
-Đi hội chợ viếng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=411)
-Màu hoa phố núi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=410)
-Loài hoa em yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=409)
-Một lần trót dại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=408)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=407)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=406)
-Đóng vai 1 nhân vật trong Lặng Lẽ Sa Pa kể chuyện (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=405)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=404)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=403)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=402)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=401)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 )2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=400)
-Kể lại 1 giấc mơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=399)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=398)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=397)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=396)
-Kê lại giấc mơ trong đó gặp lại người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=395)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=394)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=393)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thành 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=392)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=391)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=390)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=389)
-Kể đoạn trích MGS mua kiều bằng lời văn của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=388)
-Kể lại sự kiện Mã Giám Sinh mùa Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=387)
-Giới thiệu về phần tự sự chương trình Ngữ Văn lớp 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=386)
-Thuyết minh TP tự sự trong chương trình ngữ văn 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=384)
-Thuyết minh về tp tự sự đã học trong Ngữ Văn 9 T1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=383)
-Tóm tắt đoạn 3 trong vở kịch tôi và chúng ta (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=382)
-Lập dàn ý dự kiến cho cuộc gặp gỡ với người lính lái xe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=381)
-Viết truyện ngắn theo đề tài tự chọn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=380)

Nghị luận xã hội

-Bàn luận về câu nói cùa Vương Dương Minh... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=744)
-Giải thích ý nghĩa và có tán thành cách xử thế của câu... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=745)
-Bàn về câu tục ngữ lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=743)
-Bàn luận về câu ca dao công cha như núi thái sơn... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=742)
-Bàn luận về câu ca dao " nhiễu điều phủ lấy giá gương nguời..." (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=741)
-Bàn về câu tục ngữ con hơn cha là nhà có phúc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=740)
-Không thầy đố mày làm nên học thầy ko tày học bạn.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=739)
-Bàn luận câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=738)
Khan hiếm nước ngọt (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=737)
-Trong thế giới AIDS im lặng là chết (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=736)
-Sự quan trọng của lời nói (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=735)
-Sách và đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=734)
-Học để làm gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=733)
-Bàn về sự nhường nhịn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=732)
-Lòng khoan dung (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=731)
-Giữ gìn truyền thống bẳn sắc văn hóa dân tộc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=730)
-Tác hại của thói đua đòi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=729)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa sai hẹn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=728)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=727)
-Bàn về tác phong lỗi sống (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=726)
-Cần tạo ra thói quen tốt trong xã hội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=725)
-Có gan nhận lỗi lầm (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=724)
-Bàn về việc tập thể dục có sức khỏe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=723)
-Nêu suy nghĩ của em về tấm gương ko chịu khuất phục số phận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=722)
-Trình bày ý kiến về có công mài sắt có ngày nên kim (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=680)
-Bình luận câu lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=679)
-Bình luận câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=678)
-Nêu ý kiến về Trò Chơi Điện Tử (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=435)
-Nêu suy nghĩ về tấm gương nghèo vượt khó (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=434)
-Lòng biết ơn thây cô (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=433)

-Nghị Luận Văn Học

-Nghị luận về bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=432)
-Phân tích về đẹp và bi kịch Vũ Nương trong Chuyện người... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=436)
-VIết nghị luận có câu Đáng thương thay cho Vũ Nương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=437)
-Cảm nhận của em về TK trong 8 câu cuối Kiều ở lầu NB (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=438)
-Phân tích và chứng minh diễn biến tâm trạng của ông Hai trong LÀNG (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=439)
-Cảm nhận về người lính trong 2 bài Đồng chí TDXKK" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=440)
-Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong bài TDXKK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=441)
-Hãy phân tích và chứng minh bút pháp ước lệ của TG qua Chị em TK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=442)
-Suy nghĩ từ câu ca dao công cha như núi thai sơn nghĩa mẹ... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=443)
-Cảm nhận của em về lòng yêu của ND Miền Nam trong Viếng Lăng Bác 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=444)
-Cẩm nhận về lòng kính yêu tha thiết của ND miền nam vơi HCM (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=445)
-Nêu suy nghĩ về tình đồng chi qua bài Đông Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=446)
-Nếu suy nghĩ về điều em thích nhất trong lặng lẽ sa pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=447)
-Phân tích tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=448)
-Nêu ý kiến về Phương Định trong tác phẩm những ngôi sao xa xôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=449)
-Phân tích bài thơ Mây Và Sóng của Ta Go (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=450)
-Lập dàn ý cho bài phân tích bài văn Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=451)
-Phân tích bài thơ Một Mùa xuân nho nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=452)
-Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong Lặng lẽ SaPa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=453)
]-Bình luận bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=454)
-Bình luận bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=455)
-Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=456)
-Phân tích đoạn thơ Chị em Thúy Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=457)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=458)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=459)
-Ánh Trăng của Nguyễn DUy cho em cảm nghĩ gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=460)
-Cảm nhận về Tản Đà qua bài Muốn Làm Thằng Cuội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=461)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 7" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=462)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 6 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=463)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=464)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=465)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=466)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=467)
-Bình luận bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=468)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=469)
-Cảm nhận của em về CHIẾC LƯỢC NGÀ. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=746)
-Suy nghĩ của em về nhân vật Ông Hai trong LÀNG của kim Lân" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=747)
-Cảm nhận vẻ đẹp thúy vân thúy kiều kim trọng nhận xét nghệ thuật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=748)
-Hình tượng người lái xe trong TĐXKK của PTDuật. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=749)
-Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=750)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=751)
-Phân tích đoạn thơ trong Đoàn Thuyền Đánh Ca (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=752)
-Phân tích 2 khổ thơ trong Đòan Thuyền Đánh Cá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=753)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=754)
-Phân tích truyện Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=755)
-Phân tích đoạn thơ trong Mùa Xuân Nho Nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=756)
-Phân tích đoạn thơ trong Sang Thu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=757)
-Cảm nghĩ về Rô Bin Sơn ngoài đảo hoang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=758)
-Phân tích nét nổi bật và tính cách lục vân tiên trong LVT cứu KNN (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=759)
-Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong Cố Hương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=760)
-Nêu cảm nghĩ về người bà trong bài thơ Bếp Lửa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=761)
-Phân tích diễn biến tâm trạng Hồng trong đoạn trích... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=762)
-Phân tích nhân vật Bơ Men trong Chiếc Lá cuối cùng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=763)
-Phân tích nhân vật Phi Líp trong truyện Bố (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=764)

Như vậy có lẽ là chưa đủ với khối lượng bài học như của lớp 9. Nhưng tới đây mình sẽ cố gặng update cho các bạn để có thêm nhiều lời văn hay để dành điểm cao nha.....
link die het roi

l


Unregistered

Quote Post Goto Top
tieng viet
400
Unregistered

Quote Post Goto Top
Guest
cha thay gi ca, toan thay chu tieng anh
Unregistered

Quote Post Goto Top
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Văn · Next Topic »
Add Reply