Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng đến với forum của lớp Tài chính doanh nghiệp văn bằng 2 khóa 13 của trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đây là nơi trao đổi, thảo luận phục vụ cho việc học tập của lớp.

Nếu bạn chưa là thành viên của forum, xin mời Đăng ký.

Nếu đã là thành viên, mời bạn đăng nhập.

Username:   Password:
Add Reply
Điểm thi NLKT đây
Topic Started: 4 Jun 2010, 04:13 PM (872 Views)
dautv_loptruongtc2k13
Thỏ già
[ *  *  * ]
Hi all, điểm thi đây.

http://www.qldt.ueh.edu.vn/DIEMTHI/HE_VAN_BANG_HAI_CQ/VB2_K13/Tai%20chinh%20doanh%20nghiep/Nguyen%20ly%20ke%20toan/

Vì forum này không cho post dung lượng > 200K nên không gửi danh sách vào được. Mọi người chịu khó vào Link xem hoặc vào mail xem.

thanks.

*Edit: Mình sửa bài lớp trưởng thêm hình lên nha. (Admin)

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Edited by Admin, 4 Jun 2010, 10:28 PM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Nguyên lý kế toán · Next Topic »
Add Reply