Welcome Guest [Log In] [Register]
Registering
Những quy định của forum:
- Post bài bằng tiếng Việt có dấu.
- Không post xxx.
- Không bàn về các vấn đề chính trị, tôn giáo.
- Không cãi nhau, uýnh nhau dưới mọi hình thức. Muốn gì vào lớp giải quyết ^_^