Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng đến với forum của lớp Tài chính doanh nghiệp văn bằng 2 khóa 13 của trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đây là nơi trao đổi, thảo luận phục vụ cho việc học tập của lớp.

Nếu bạn chưa là thành viên của forum, xin mời Đăng ký.

Nếu đã là thành viên, mời bạn đăng nhập.

Username:   Password:

Hội nghị bàn tròn

Regular Forum Thông báo
Các thông báo mới của lớp, lịch học, lịch thi, lịch nghỉ,...
Lịch thi QTRR ngày 17/07/11 17 Jun 2011, 03:08 PM, By dautv_loptruongtc2k13
0 viewers Topics: 25 Replies: 25
Regular Forum Thảo luận chung
Thảo luận, trò chuyện, hỏi đáp mọi vấn đề
Lập báo cáo tài chính hợp nhất n… 16 May 2011, 10:49 AM, By hoanp
0 viewers Topics: 14 Replies: 7
Regular Forum (No New Posts) Trò chuyện linh tinh
Thư giãn
----, By Guest
0 viewers Topics: 12 Replies: 16

Học kỳ 4 (cuối 2011)

Regular Forum (No New Posts) Kế toán tài chính ----, By Guest
0 viewers Topics: 1 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ----, By Guest
0 viewers Topics: 1 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Kinh tế lượng ----, By Guest
0 viewers Topics: 2 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Đầu tư tài chính ----, By Guest
0 viewers Topics: 1 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Mô hình tài chính ----, By Guest
0 viewers Topics: 2 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Phân tích tài chính ----, By Guest
0 viewers Topics: 1 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Nguyên lý & thực hành bảo hiểm ----, By Guest
0 viewers Topics: 1 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Thị trường tài chính No Posts in Forum
0 viewers Topics: 0 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Kiểm toán ----, By Guest
0 viewers Topics: 2 Replies: 1

Học kỳ 3

Regular Forum (No New Posts) Tài chính doanh nghiệp I
4 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 2 Replies: 0
Regular Forum Tài chính doanh nghiệp 2
4 tín chỉ
Điểm TCDN2 11 May 2011, 11:36 PM, By dautv_loptruongtc2k13
0 viewers Topics: 4 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Tài chính quốc tế
4 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 2 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Quản trị rủi ro tài chính
4 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 5 Replies: 0

Học kỳ 2

Regular Forum (No New Posts) Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
Bắt buộc - 2 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 2 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Hoạch định ngân sách vốn
Bắt buộc - 4 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 7 Replies: 2
Regular Forum (No New Posts) Kinh tế quốc tế
Bắt buộc - 2 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 3 Replies: 0
Regular Forum (No New Posts) Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
Bắt buộc - 3 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 2 Replies: 1
Regular Forum (No New Posts) Thống kê ứng dụng trong KD và KT (NL thống kê KT)
Bắt buộc - 3 tín chỉ
----, By Guest
0 viewers Topics: 8 Replies: 3

Học kỳ 1

Regular Forum (No New Posts) Nguyên lý kế toán
08/03/2010 - 31/03/2010
----, By Guest
0 viewers Topics: 27 Replies: 53
Regular Forum Marketing căn bản
02/04/2010 - 28/04/2010, nghỉ 23/04/2010
Sách Marketing - Philip Kotler 9 Oct 2013, 03:03 PM, By banmaylamkem
0 viewers Topics: 24 Replies: 22
Regular Forum (No New Posts) Kinh tế vĩ mô 1
05/05/2010 - 28/05/2010
----, By Guest
0 viewers Topics: 8 Replies: 15
Regular Forum (No New Posts) Lý thuyết tài chính tiền tệ
31/05/2010 - 02/07/2010
----, By Guest
0 viewers Topics: 12 Replies: 7

Board Statistics

1 user online in the past 15 minutes (0 Members · 1 Guest · 0 Anonymous)
Board Statistics
Stats Total Forum Posts: 320
Total Members: 244 (The newest member is tannzesr)
27 Apr 2012, 09:24 PM, a record 42 users were online.
Administration and Moderator List · Replies to Your Topics · Active Topics · Top 10 Posters Today · Top 10 Overall Posters