Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng đến với forum của lớp Tài chính doanh nghiệp văn bằng 2 khóa 13 của trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đây là nơi trao đổi, thảo luận phục vụ cho việc học tập của lớp.

Nếu bạn chưa là thành viên của forum, xin mời Đăng ký.

Nếu đã là thành viên, mời bạn đăng nhập.

Username:   Password:

Học kỳ 1

Regular Forum (No New Posts) Nguyên lý kế toán
08/03/2010 - 31/03/2010
----, By Guest
Topics: 27 Replies: 53
Regular Forum Marketing căn bản
02/04/2010 - 28/04/2010, nghỉ 23/04/2010
Sách Marketing - Philip Kotler 9 Oct 2013, 03:03 PM, By banmaylamkem
Topics: 24 Replies: 22
Regular Forum (No New Posts) Kinh tế vĩ mô 1
05/05/2010 - 28/05/2010
----, By Guest
Topics: 8 Replies: 15
Regular Forum (No New Posts) Lý thuyết tài chính tiền tệ
31/05/2010 - 02/07/2010
----, By Guest
Topics: 12 Replies: 7