Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng các bạn đến với website trường đại học Minh Truyền Đài Loan tại Hà Nội.

Hiện tại bạn chỉ là khách viếng thăm nên bạn không có khả năng viết bài trong diễn đàn mà chỉ có thể xem các bài viết mà thôi . Để viết được bài trong diễn đàn bạn vào link dưới đây để đăng kí làm thành viên


Join our community!


Khi bạn đã là thành viên của trường đại học Minh Truyền tại Hà Nội , bạn đã có thể tham gia post bài chia sẻ trong diễn đàn

Username:   Password:
Add Reply
Bài Tập Kinh Tế Vi Mô; Một số bài tập mẫu và lời giải tham khảo
Topic Started: Dec 14 2008, 03:10 AM (318,932 Views)
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Câu 1: Lựa chọn câu đúng sai,giải thích
a. Nếu giá hàng hóa A tăng gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hóa B về bên trái thì A và B là hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng.
b. Nếu giá trị hàng hóa tăng 10% làm tổng doanh thu tăng 10%.Kết luận cầu về hàng hóa là co giãn đơn vị.
c. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần,giải thích đường cầu cá nhân của người tiêu dùng giảm xuống dốc.
d. Đường chi phí cận biên luôn cắt đường tổng chi phí bình quân tại điểm cực tiểu của đường tổng chi phí bình quân.
e. Mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận nên khi bị lỗ DN cạnh tranh hoàn hỏa đóng cửa sản xuất ngay.
Câu 2:bài tập
Một doanh nghiệp độc quyền có đường cầu P=12/0,4Q và các chi phí sau: VC =0,6Q2+4Q và PC=5
a.Xác định sản lượng,giá bán,lợi nhuận khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu.
b.Tínhthặng dư tiêu dùng,thặng dư sản xuất tại mức sản lượng đạt đượctối đa hóa lợi nhuận.
c.Nếu đánh thuế 1F/sp thì quyết định sản xuất sẽ thay đổi như thế nào.
d.Minh họa các kết quả trên đồ thị.1/
a/ A và B là 2 hàng hóa bổ sung, chính xác. Vì khi giá A tăng, cầu B dịch sang trái tức là cầu B giảm. Nếu A và B là 2 hàng hóa thay thế thì cầu B sẽ tăng, đường cầu dịch sang phải, nhưng ở đây là dịch sang trái=>>> A và B là 2 hàng hóa bổ sung.
b/ Giá tăng 10%, làm doanh thu tăng 10%. Như vậy lượng tiêu dùng là không đổi, => Cầu hoàn toàn không co giãn theo giá..... ( Hok bít lí luận dzị có đúng hok)
c/ Với mỗi sản phẩm tiêu dùng tiếp theo, lợi ích biên của người tiêu dùng sẽ giảm dần, do đó họ chỉ sẵn sàng chi trả ở 1 mức giá thấp hơn mức giá trước. Do đó đường cầu dốc xuống.
d/ Hoàn toàn chính sác, chi phí biên cắt chi phí trung bình tại điểm cực tiểu của trung bình. Cái này có trong SGK mùh
e/ Chưa chắc,vì đây là trong ngắn hạn. Nếu giá < giao điểm giữa AVC và MC, nghỉa là giá < chi phí biến đổi trung bình nhỏ nhất có thể, DN sẽ đóng cửa. Còn nếu giá > chi phí biến đổi trung bình nhỏ nhất, DN sẽ tiếp tục sản xuất để bù lỗ cho chi phí cố định. DN sản xuất ở mức sản lượng là giao điểm của MC và P.

Chào bạn, mình ko biết bạn có viết sai đề hay ko (VC =0,6Q2+4Q) ,nhung đối với các bài về monopoly,đầu tiên fải tinh' C total= VC+PC.
Sau đó giải phương trìng max profit=P.Q - CT= (12/0,4Q)Q-(0,6Q2+4Q+5)
Bạn tình đạo hàm theo Q để tìm Q.Sau đó suy ra P,lợi nhuận.
Thặng dư tiêu dùng sẽ là cái tam giác trên cùng (màu đỏ),còn thặng dư sản xuất sẽ là hinh vuông( ở đây la màu xanh + màu trắng giới hạn bởi cái đường MC (ở đây ko có vì minh ko tìm đc hình rõ hơn).

Khi đánh thuế 1F/sp thi bạn chi việc cho thêm 1.Q ở phương trình chi phi' rồi sau đó làm lại y hệt thôi.

Đầu tiên mình tim Q để max cai phương trình lợi nhuận: Max lợi nhuận = P.Q-CT=(12/0,4Q).Q - (0,6Q2+4Q+5)=25-0,6Q2-4Q.

1) Đạo hàm phương trình trên được -1,2Q-4=0 suy ra Q=-3,3 rồi suy ra P=-9,2
2) Thặng dư tiêu dùng sẽ là tích fân từ 0 đến -3,3 của P=12/0,4Q,bạn tự tính kết quả nhé.
Thặng dư sản xuất chính la lợi nhuận sau khi thay Q=-3,3 vào.
3) Nếu đánh thuế 1F/sp thi phương trình lợi nhuận sẽ là =P.Q-(0,6Q2+4Q+5+Q.F) rồi làm lai y chang từ bước 1.
Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P
a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét.
b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai?Vì sao?
c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét.

A) THAY p=9 vao ham cau ta duoc q=40 khi đó ta suy ra R=P.Q= 9.40=360
Ep=(-10).9/ 40= -2,25
nhan xet; ham cau co dan vi Ep=2,25
B)cung tuong tu nhu tren ta thay vao ham cau ta duoc q=45 nen khi do ta suy ra doanh thu luc bay gio la R2=45.8,5=382,5 > 360 nen khi ta ha gia thi tong doanh thu se tang nen cach lua chon nay dung
C)vi tai vi tri can bang thi thị trương se ; ham cau = ham cung nen:
Qs=Qd =>p=5
Ep=(-10).5/ 80= -0,625
nhan xet: ham cau it co dan

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí la TC=Qbình+Q+169 trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $
a. hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC
b. nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có thể thu được
c. xác định sản lượng hòa vốn của hãng
d. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
e. xác định đường cung của hãng
f. giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?
g. khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu?a.
b. Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận là MC = P
=> MC = 2Q + 1
Khi giá thị trường là 55$ => 55 = 2Q + 1 => Q = 27
=> Để tối đa hóa lợi nhuận thì ta nê sản xuất ra 27 sản phẩm.
c. Điểm hòa vốn là : TR = TC
=> 55Q = Q bình + Q + 169
=> Q =
d. Hãng đóng cửa sản xuất <=> Pđc = AVCmin


a/ FC:chi phí cố định, là chi phí khi Q= 0, FC = 169
VC là chi phí biến đổi, = TC - FC = Q bình + Q
AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1
ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q
MC: chi phí biên, = (TC)' = 2Q+1

b/ Giá P = 55, để tối đa hóa lợi nhuận, MC=P
=> Q = 27 và TR-TC = 55x27 - 27x27-27-169 = 560

c/Hòa vốn khi TC=TR <=> PQ=TC
55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33

d/ Hãng đóng cửa khi P< ATC min
Mà ATC = Q+1+169/ Q
Lấy đạo hàm của ATC = 1 - 169/Q bình
=> Q= 13 => ATC min = 27
Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuất

e/Đường cung của hãng là đường MC, bắt đầu từ điểm đóng cửa P=27 trở lên.

f/ Nếu CP đánh thuế 5$ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32.

g/Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm đóng cửa là 32.
Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất.
NSX sẽ sản xuất sao cho MC=P
<=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5


Bài toán :

Cho số liệu của nền kinh tế sau đây ( đvị tính = tỷ )

C = 200 + 0.8Y

Có I ( đầu tư ) = 300
G = 200

1) Tính sản lượng cân bằng của nền kinh tế , viết phương trình và vẽ đồ thị của đường tổng cầu .
2) Tại mức sản lượng cân bằng , chi tiêu cho tiêu dùng của dân cư là bao nhiêu ?
3) Giả sử chính phủ đánh mức thuế T = 0.1 , hãy viết lại hàm tiêu dùng và tính sản lượng cân bằng mới . Tình trạng của ngân sách chính phủ thâm hụt hay thặng dư , mức cụ thể là bao nhiêu .

Cho biết những câu sau đây đúng hay sai ? Giải thích vì sao .
1) Khi tiêu dùng tự định tăng lên sẽ làm cho đường tổng cầu AD thay đổi độ dốc và sản lượng cân bằn của nền kinh tế sẽ tăng .
2) Thất nghiệp là khái niệm chỉ những người không có việc làm .
3) Khi chính phủ ban hành thuế ( thuế là 1 hàm của thu nhập ) sẽ làm cho giá trị của số nhân tăng lên .Tổng cầu Ad= C+I+G = 700 + 0,8 Y
Pt tổng cầu : C = 700 + 0,8Y
Đồ thị bạn tự vẽ nha

Ở sản lượng cân bằng, tổng cầu AD =Y
<=> 700+0,8Y = Y
<=> Y = 700/0,2 = 3500 (tỷ)

Ở mức cân bằng ( Y= 3500 ) , Tiêu dùng C =200 + 0,8 x 3500 = 3000

c/ Tiêu dùng của người dân dựa trên thu nhập sau khi chịu thuế. Ban đầu ko có thuế, sau khi có thuế thì hàm cầu tiêu dùng của người dân sẽ là
C= 200 + 0,8(Y-T)= 200+0,8(y-0,1Y) = 200+ 0,72Y

Khi đó hàm tổng cầu : AD= C+I+G = 200 + 0,72Y+200+300
Ad= 700 + 0,72Y
Ở sản lượng cân bằng, Y =AD
<=> 700 = 0,28Y => Y =2500

Khi Y = 2500, Thuế T = 2500 x 0,1 = 250
Chi tiêu của CP = 200 như cũ

Như vậy CP lời 50 tỷ ( hay ngân sách thặng dư 50 tỷ)

Lý thuyết:

a/ Khi tiêu dùng tự định tăng lên, đường tổng cầu dịch sang phải, làm sản lượng cân bằng tăng.
Đường câu thay đổi độ dốc khi tiêu dùng biên, thuế biên thay đổi
Sai
b/Thất nghiệp là những người trong tuổi lao động, có khả năng lao động, muốn lao động, đi tìm việc nhưng ko có việc làm. Nếu như ko muốn lao động, hay ko đi tìm việc làm, thì không dc coi là thất nghiệp
Sai luôn
c/ Số nhân có dạng:

K = 1/ ( 1- Cm(1-Tm)-Im+Mm)
Ban đầu ko có thuế, khi CP ban hành thuế, hàm thuế có dạng T = To + TmY
Tm tăng sẽ làm cho (1-Cm(1-Tm) - Im +Mm) tăng. Do đó K giảm
Nếu CP chỉ tăng To mà không tăng Tm thì số nhân K không thay đổi
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
piagio
Member Avatar
BTC Hội tụ tập
[ * * * * * * * * * * ]
Ông ơi bài Vi Mô cũng quan trọng ... có tài liệu up lên nhé ...
Posted Image

--------------------
Kính vợ đắc thọ...
Sợ vợ sống lâu...
Để vợ lên đầu...
Trường Sinh bất lão...
:D ...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
levanantayninh
No Avatar
Binh Bét
[ * ]
hiiiixx. co nhieu doa ha~~~
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
duhongaanh_90
No Avatar
Binh Bét
[ * ]
Xin chao moi nguoi! sao dien dan minh to lon nhu vay ma chi co may nguoi tham gia vao muc nay vay? T_T
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
buivinhtrung_2910
No Avatar
Binh Bét
[ * ]
y' 2 cau 1 sai roi.Dung la cau` ko co gian that nhung ko pai la Co gian~ don vi vi E=0 co ma`
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
manm2792
No Avatar
Binh Bét
[ * ]
sao ko co nut thank nhi . cam on suong vay :D. Cam on ban chu topic :)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
thuy
No Avatar
Binh Bét
[ * ]
cầu của trị trường về sách hướng dẫn du lịch của người nước ngoài là
Q=2000-100p
p:lạ giá sách tính bàng đô la
trước khi in sách nhà xuất bản đã phải chi một khoản cố định là 1000đô la cho việc trả tiền viết và đánh máy
a) Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu & tổng chi phí cho việc sản xuất này nếu biết rằng chi phí bổ sung in thêm 1 cuốn sách là 2 đô la
b) xác địng số lượng sách in &giá bán khi nhà xuất bản theo đuổi các mục tiêu
Tối đa hóa doanh thu
Tối đa hóa lơi nhuận
c) Nếu cơ quan quản lý nhà nước quyết định mức giá bán cao nhất cho 1 tổ chức la 9đô la thì lợi nhuận của nhà xuất bản này sẽ thay đổi ntn?
mọi người giải dùm em
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Haikunkaka
No Avatar
Binh Bét
[ * ]
Một hãng sản xuất độc quyền có hàm cầu về sản phẩm của mình là
Q = 100-2P trong đó P là giá (USD), Q là số lượng (chiếc).
Hàm tổng chi phí của hãng là: TC = 100 + 2Q + Q² (USD)

1. Để tính bán được 50sp, hãng phải đặt giá là bao nhiê? Khi đó tổng doanh thu của hãng là bao nhiêu?
2. Lập phương trình tổng đường doanh thu, chi phí biến đổi, chi phí cố định, đường doanh thu cận biên, đường chi phí cận biên, đường chi phí bình quân.
3. Xác định mức sản lượng, giá bán để doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất? Khi đó: P, Q, TR, TC, LN max là bao nhiêu ?
4. Nếu doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa doanh thu, doanh nghiệp quyết định sản xuất bao nhiêu sản phẩm? Với giá bán nào? Khi đó, doanh thu tối đa là bao nhiêu ?
5. Tính hệ số co dãn của cầu về sản phẩm tại mức giá và sản lượng tối đa hó lợi nhuận? Cho biết ý nghĩa của kết quả tìm được?

Mọi người giúp mình với.tks nhiều lắm
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Kinh Tế Học · Next Topic »
Add Reply