Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng các bạn đến với website trường đại học Minh Truyền Đài Loan tại Hà Nội.

Hiện tại bạn chỉ là khách viếng thăm nên bạn không có khả năng viết bài trong diễn đàn mà chỉ có thể xem các bài viết mà thôi . Để viết được bài trong diễn đàn bạn vào link dưới đây để đăng kí làm thành viên


Join our community!


Khi bạn đã là thành viên của trường đại học Minh Truyền tại Hà Nội , bạn đã có thể tham gia post bài chia sẻ trong diễn đàn

Username:   Password:
Add Reply
Các lượng từ trong Tiếng Trung
Topic Started: Nov 7 2009, 05:19 AM (3,102 Views)
nai
Member Avatar
Nai tơ
[ *  *  *  * ]
a oi
chả thấy chữ j cả
thôi đàng so trong sách vậy
bùn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Tiếng Trung · Next Topic »
Add Reply