Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng các bạn đến với website trường đại học Minh Truyền Đài Loan tại Hà Nội.

Hiện tại bạn chỉ là khách viếng thăm nên bạn không có khả năng viết bài trong diễn đàn mà chỉ có thể xem các bài viết mà thôi . Để viết được bài trong diễn đàn bạn vào link dưới đây để đăng kí làm thành viên


Join our community!


Khi bạn đã là thành viên của trường đại học Minh Truyền tại Hà Nội , bạn đã có thể tham gia post bài chia sẻ trong diễn đàn

Username:   Password:
Add Reply
Học Tiếng Trung Qua Video
Topic Started: Oct 22 2009, 09:05 AM (62,953 Views)
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Các link trực tuyến trên youtube , rất hay , cơ bản và bổ ích . Cách dạy cũng rất dễ hiểu .

Bài 1 :

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=9xmIc6gldEg[/utube]
Edited by Gerrard, Oct 22 2009, 09:06 AM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 2

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=9iI8x7CwUhU[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 3

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=BaOD3kIO0jg[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 4

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=nyLiia_KoJk[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 5

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=JFpnyuOyjA8[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 6

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=1KQ331E_blI[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 7

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=6HxOpDg488M[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 8

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=XoSjbwTwM08[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 9

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=j4KCYtJO6k4[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Bài 10

[utube]http://www.youtube.com/watch?v=rGV1fSqpb0E[/utube]
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
Go to Next Page
« Previous Topic · Tiếng Trung · Next Topic »
Add Reply