Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng bạn đến với diễn đàn lớp 09 -MT . Bạn hãy đăng kí làm thành viên để bắt đầu thảo luận với các 09 member .Diễn đàn đang trên gai đoạn thử nghiệm nếu được ủng hộ sẽ tiếp tục phát triển ~Admin-BlackMoon850~
[Đăng ký]
Domain : http://art09.co.cc


Tài khoản: Mật Khẩu:
Ghi Nhớ?
Add Reply
 • Pages:
 • 1
Một số cấu trúc cơ bản thường gặp trong tiếng Anh
Topic Started: Jan 21 2010, 02:49 PM (106,493 Views)
blackmoon850
Member Avatar
Administrator
[ * * ]
MỘT SỐ CẤU TRÚC CƠ BẢN THƯỜNG GẶP Ở THPT

75cấu trúc và cụm từ thông dụng trong
Tiếng Anh phổ thông
--------------------
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...), e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...), e.g.1: She is old enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
6. It + is + time + S + V (-ed, cột 2-động từ chia ở thì quá khứ) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì...), e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...), e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..), e.g.1:
9. S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...), e.g.1: I find it very difficult to learn about English. E.g.2: They found it easy to overcome that problem.
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì), e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2: I prefer reading books to watching TV.
11. Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì), e.g.1: She would play games than read books. E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am used to eating with chopsticks.
13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa), e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
15. to be angry at + N/V-ing: tức giận về
16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
17. by chance = by accident (adv): tình cờ
18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì...
20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...
22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc tg làm gì
23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì..., e.g.1: I spend 2 hours reading books a day. E.g.2: She spent all of her money on clothes.
25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...
26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì...
27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
28. It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...
29. Had better + V(infinitive): nên làm gì....
30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, e.g.1: I always practise speaking English everyday.
31. It’s + adj + to + V-infinitive: quá gì ..để làm gì
32. Take place = happen = occur: xảy ra
33. to be excited about: thích thú
34. to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì
35. There is + N-số ít, there are + N-số nhiều: có cái gì...
36. feel like + V-ing: cảm thấy thích làm gì...
37. expect someone to do something: mong đợi ai làm gì...
38. advise someone to do something: khuyên ai làm gì...
39. go + V-ing: chỉ các trỏ tiêu khiển...(go camping, go shopping, go fishing...)
40. leave someone alone: để ai yên...(give me alone: để tôi yên)
41. By + V-ing: bằng cách làm...
42. want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive, e.g.1: I decide to study English.
43. for a long time = for years = for ages: đã nhiều năm rồi (dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
44. when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
45. When + S + V(qkd), S + had + Pii
46. Before + S + V(qkd), S + had + Pii
47. After + S + had +Pii, S + V(qkd)
48. to be crowded with: rất đông cái gì đó... (The street is crowded with people)
49. to be full of: đầy cái gì đó...
50. To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)
51. except for/ apart from: ngoài, trừ...
52. as soon as: ngay sau khi
53. to be afraid of: sợ cái gì..
54. could hardly: hầu như không ( chú ý: hard khác hardly)
55. Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm gì...
56. Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring. E.g.2: He is bored. E.g.3: He is an interesting man. E.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)
57. in which = where; on/at which = when
58. Put + up + with + V-ing: chịu đựng...
59. Make use of + N/ V-ing: tận dụng cái gì đó...
60. Get + adj/ Pii
61. Make progress: tiến bộ...
62. take over + N: đảm nhiệm cái gì...
63. Bring about: mang lại
64. Chú ý: so + adj còn such + N
65. At the end of và In the end (cuối cái gì đó và kết cục)
66. To find out : tìm ra, To succeed in: thành công trong...
67. Go for a walk: đi dạo/ go on holiday/picnic: đi nghỉ
68. One of + so sánh hơn nhất + N: một trong những...
69. It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại hoàn thành
70. Live in: sống ở/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on: sống nhờ vào...
71. To be fined for: bị phạt về
72. from behind: từ phía sau...
73. so that + mệnh đề: để....
74. In case + mệnh đề: trong trường hợp...
75. can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) + V-infinitive

Chúc các bạn học tốt :D
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
chibi_maruko
Member Avatar
Dân đang tập chơi
[ * * ]
hay day
moi nguoi vao chep nhiet tinh roi hoc nha
hihi
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
blackmoon850
Member Avatar
Administrator
[ * * ]
Ua ? Xin phep cho em phat bieu :d " em muon hoi chibi_maruko la ai vay a "
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Lua_Tinh_Bang
Member Avatar
Bang chủ hiệp hội bang- Lừa Tình
[ * * ]
ẹc ẹc,nhìn hoa hết cả mắt,nản thật k học đc tiếng anh !!!! :'(
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Lua_Tinh_Bang
Member Avatar
Bang chủ hiệp hội bang- Lừa Tình
[ * * ]
blackmoon850
Feb 4 2010, 12:59 PM
Ua ? Xin phep cho em phat bieu :d " em muon hoi chibi_maruko la ai vay a "
hình như bé ý là em Phương thì phải...........
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
blackmoon850
Member Avatar
Administrator
[ * * ]
em bò 100% đấy là em Phương xinh hả ;;)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
blackmoon850
Member Avatar
Administrator
[ * * ]
Sắp thi tiếng Anh roài ai chịu khó lên mạng tìm mấy cái topic tiếng anh ròi post lên mạng cho anh em học đi :D
Dân tiếng Anh đâu hết roài
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hung
Dân chơi bắc kì
[ * * ]
em đay,qua tiếng anh đợt 1 ;))
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
blackmoon850
Member Avatar
Administrator
[ * * ]
chú thấy giao diẹn mới thế nào.hay chứ :D
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Lua_Tinh_Bang
Member Avatar
Bang chủ hiệp hội bang- Lừa Tình
[ * * ]
cũng được :-" , sắp thi tiếng anh mà dân chơi tiếng anh vắng mặt thế nhỉ?kì 1 mềnh vào vòng 2 :D
Edited by Lua_Tinh_Bang, Apr 13 2010, 05:03 PM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
Go to Next Page
« Previous Topic · Các môn học khác · Next Topic »
Add Reply
 • Pages:
 • 1

Seishun Line collaboration by .Danilo / .sionthede / Leda of Zathyus Networks Resources.