Welcome Guest [Log In] [Register]

Top newest is loading...Please wait...

ShoutMix chat widget
Chào mừng bạn đã ghé thăm khoa Xuất Bản - Học viện báo chí và tuyên truyền.

Hãy đăng kí làm thành viên để giao lưu với chúng tôi nhé!!!

Username:   Password:
Add Reply
Hướng dẫn khi reply
Topic Started: Jun 7 2009, 06:26 PM (435 Views)
LuckyBoy_K27
1_Reply Tiếng Việt có dấu

2_Reply lịch sự,không dùng những từ ngữ có ý xúc phạm người post

3_Không copy nội dung reply của người khác làm bài reply của mình

4_Không reply dạng : thankssssss, hayyyyy lắm!!!!!!!!!!!!!!!!.....

5_Khi các bạn reply, mong các bạn hãy dùng lời lẽ "nhã nhặn, lịch sự" để trả lời. Dù bài đó có Hay or Dở, thì các bạn cũng phải nghĩ đến công họ bỏ thời giờ ra để tìm tòi, hay upload (thời gian upload 1 bài rất lâu) để post lên cho các bạn cùng thưởng thức.

Member Avatar
Administrator
Quote Post Goto Top Offline Profile
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Hướng dẫn reply · Next Topic »
Add Reply

Etavarium Theme created by Zeus00 and converted by Wolt of the ZetaBoards Theme Zone